home
Contact

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕКЛАМНО МПС

РЕКЛАМЕН АВТОМОБИЛ

От средата на 2009 година КАТ постанови следната промяна за движение на рекламни автомобили по пътищата:

Одобрението на проект и пререгистрация на автомобила в КАТ след облепване на рекламния автомобил по проекта, вече не се практикува. Каква е новата наредба!?

1. Не се регистрира проекта в КАТ и не се пререгистрира автомобила.

2. Облепва се автомобила при следните условия:

а) да няма реклами по стъклата на автомобила, фаровете и стоповете

б) ако се рекламират други марки и фирми е нужно да се носи в автомобила договор/разрешително с/от въпросната фирма за реклама/разрешение да рекламирате или ползвате логото или името на съответната фирмата.

3. Облепеният автомобил с договорите (ако има такива) може спокойно да се движи по пътищата. Не е нужно да минава през КАТ.

За повече информация: 0888 649 600 - Станимир

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА НА МПС

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА РЕГ.№

1.
Заявление за регистрация/за фирми: подпечатана с печат на фирмата/;
2.
Квитанция за платена такса МПС;
3.
Застраховка “гражданска отговорност”;
4.
Документи за самоличност на собстениците с постоянен адрес гр. София, или упълномощено лице ако е за фирми;
5.
Старите табели с регистрационни номера и регистрационно свидетелство
ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако единият номер е загубен или унищожен, собственикът подава саморъчно написана декларация. При липса на два броя регистрационни номера същите се обявяват за издирване от РПУ и се представя служебна бележка.
 
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ
1.
Заявление за регистрация / за фирми: с печат на фирмата и копие на “Булстат”/;
2.
Договор – копие и оригинал;
3.
Квитанция за платена такса МПС;
4.
Застраховка “гражданска отговорност”;
5.
Документ за самоличност на собственика или нотариално заверено пълномощно;
6.
Свидетелство за регистрация на МПС.
 
7.
Диагностичен лист за техническа изправност
ЗАБЕЛЕЖКА:
Регистрационни номера не отговарящи на БДС се подменят
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА БРАКУВАНЕ НА МПС
1.
Заявление за регистрация/ за фирми с печат на фирмата/
2.
Протокол за брак
3.
Регистрационните табели на МПС
4.
Регистрационното свидетелство на автомобила
5.
Личен паспорт на собственика или упълномощеното лице с нотариално заверено пълномощно /за фирми:пълномощно с печат и изх. №, копие от “Булстат” /
 
6.
Собственика декларира писмено какво е състоянието на автомобила и къде се намира.
   
 
 
 
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС ОТ ДРУГ РЕГИОН В ГР. СОФИЯ
 
1.
Заявление за регистрация - 2 бр. / за фирми: с печат на фирмата /
 
2.
Копие на свидетелството за регистрация – 2бр.
 
3.
Документ за собственост – оригинал и копие – 2бр.
 
4.
Квитанция за платена такса МПС
 
5.
Застаховка “гражданска отговорност”
 
6.
Табели с регистрационни номера
   
 
 
 
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС
 
1.
Заявление за регистрация /за фирми: с печат на фирмата и копие от “Булстат”/
 
2.
Декларация от собственика за изгубено или откраднато регистрационно свидетелство
 
3.
Документи за самоличност на собствениците.
 
4.
Квитанция за платена такса МПС
 
5.
Застраховка “гражданска отговорност”
   
 
 
 
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС С РЕГ. № ХХ НА ЧУЖДЕСТРАННО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СРОК НА ПРЕБИВАВАНЕ В Р.Б. НАД 3 ГОДИНИ
 
1.
Заявление за регистрация – 1 бр
 
2.
Документ за собственост – копие 2 бр.
 
3.
Квитанция за платена такса МПС
 
4.
Застраховка “гражданска отговорност”
 
5.
Документ за самоличност на чуждестранното физическо лице
 
6.
Диагностичен лист за технически преглед
   
 
 
 
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС
 
1.
Заявление за регистрация /за фирми: с печат на фирмата и копие на “Булстат”/ снимано от 2-те страни
 
2.
Диагностичен лист за техническа изпарвност на МПС
 
3.
Документ за собственост: -митническа декларация – копие 2бр. -фактура и договор при закупуване от фирма вносител – копие 2бр.
 
4.
Квитанция за платена такса МПС
 
5.
Застраховка “гражданска отговорност” 6. Личен паспорт на собственика
6.
Документ за самоличност на собстеника с постоянен адрес гр. София
ЗАБЕЛЕЖКА:
При регистрация на автомобил на фирма се представят всички решения от съда за регистация на фирмата. Представя се пълномощно и копие от пълномощтно от фирмата /печат, изх. №/, регистрираща автомобила или се явява лично управителя с личния си паспорт.
   
 
ЗАЯВЛЕНИЕ – 3 ЛВ.
 
ДИАГНОСТИЧЕН ЛИСТ – 2 ЛВ.
 

МОНТАЖ НОМЕРА – 4 ЛВ

 

 

0888 649 600


Creator by Stanimir Paskalev © 2009 www.9evet.com